Fusjon

Fiber1 fusjonerer med Viken Fiber

Det nye selskapet skal hete Viken Fiber, og blir Norges største fiberselskap.
Fiber1 AS og Viken Fiber slår sammen sine virksomheter i et nytt felles selskap. Selskapene bygger, drifter og vedlikeholder fiberinfrastruktur og leverer Altibox- tjenester til husstander i 70 kommuner på Østlandet, deriblant alle Hadelandskommunene og Ringerike. Energi- og teknologikonsernet Lyse eier selskapet sammen med Glitre Energi, Lier Everk Holding og Hadeland Energi.

Fortsatt nærhet til kundene
Det nye selskapet skal drives videre under navnet Viken Fiber. Hovedkontoret blir i Drammen, og selskapet vil samtidig opprettholde den sterke lokale tilstedeværelsen på ulike avdelingskontorer – inkludert på Hadeland og på Hønefoss.

- Nærheten til kundene har vært et av våre sterkeste konkurransefortrinn, og blir helt sentralt også i vår nye strategi. Nye Viken Fiber skal sikre vekst i både eksisterende og nye markeder. Vi skal fortsette å bygge fiber, skape gode kundeopplevelser, sikre kostnadseffektiv drift og videreutvikle et sterkt kompetansemiljø. Dette vil komme innbyggere, næringsliv og kommunene til gode, sier Toril Nag, styreleder i Viken Fiber og konserndirektør for Lyses televirksomhet.

Fusjonen er et viktig grep for å øke konkurransekraften i markedene selskapene opererer i. Som den desidert største partneren i Altibox-partnerskapet vil det nye selskapet både bli et sterkt regionalt selskap, og en sentral bidragsyter i partnerskapets videre utvikling.

Det nye selskapet vil ha 170 000 aktive bredbåndskunder med ambisjoner for videre vekst.

- Vekstpotensialet er stort i både i tettbygde og grisgrendte områder - og i alle kundesegmenter. Målsettingen vår er å passere 200 000 oppkoblede kunder i 2020, og dermed gi et betydelig bidrag i arbeidet med å digitalisere Norge, sier Nag.

- Økt faglig slagkraft

Nye Viken Fiber vil ha over 100 ansatte med høy kompetanse innen salg og fiberutbygging.

- Gjennom fusjonen vil to dyktige kompetansemiljø slås sammen. Disse vil utfylle og styrke hverandre, og dermed skape økt faglig slagkraft som vil komme hele partnerskapet til gode. Miljøene er allerede i gang med å bygge kompetanse og teste løsninger for fremtidsrettede smartby- konsepter og offentlig wifi utviklet av Altibox og Lyse. Dette er en modell vi vil bygge videre på i partnerskapet, sier Nag.

- Telekombransjen er i voldsom utvikling, og kravene fra kundene blir stadig større. Ved å fusjonere selskapene står vi bedre rustet for den fremtidige utviklingen i markedet, samtidig som vi sikrer fortsatt lokalt eierskap, sier styreleder Bjørn Niklas Sjøstrøm i Hadeland Energi AS.

Daglig leder i nye Viken Fiber blir Anne Berit Rørlien, som har ledet Viken Fiber siden 2013. Viken Fiber er eid av Lyse Fiberinvest (71 prosent) og Glitre Energi (29), mens Fiber1 eies av Lier

Everk Holding (40), Hadeland Energi (34,7) og Viken Fiber Holding (25,3). Eierfordelingen i nye Viken Fiber blir Lyse Fiberinvest (65 prosent), Glitre Energi (26,5), Lier Everk Holding (4,6) og Hadeland Energi (3,9).

Fusjonen vil bli gjennomført i løpet av 2019, under forutsetning av myndighetsgodkjenning.

Kontaktpersoner:

Toril Nag, styreleder i Viken Fiber og konserndirektør for Lyses televirksomhet (934 88 888) Bjørn Skare, styreleder i Fiber1 (920 638 88)